TÀI LIỆU “THÔNG BÁO 10 ĐIỀU CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VÙNG MỚI GIẢI PHÓNG”

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước (cm): Dài 13,5, rộng 9,5.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Kỹ thuật chế tác: In.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Xưởng in Cục bản đồ, năm 1976.

Nội dung hiện vật

Ngày 03/4/1975, Thành phố Đà Lạt hoàn toàn giải phóng. Để kịp thời chỉ đạo các mặt hoạt động của thành phố, tối ngày 4/4/1975, Uỷ ban quân quản thành phố được thành lập.
Sau khi Uỷ ban quân quản đi vào hoạt động, chính quyền cách mạng một số phường, xã được thành lập. Quần chúng nhân dân phấn khởi, tỏ rõ niềm tin vào các chủ trương mới của Đảng, hăng hái tham gia công tác cách mạng, tích cực tố giác và đấu tranh với các phần tử phản cách mạng.
Ngày 05/4/1975, nhằm vận động công nhân viên chức Nha địa dư Đà Lạt tiếp tục đấu tranh với các phần tử phản cách mạng, ông Bửu Đồng, công nhân Nha địa dư Đà Lạt đã dùng tập tài liệu “Thông báo 10 điều chính sách đối với vùng mới giải phóng” để tuyên truyền vận động công nhân, viên chức phát huy truyền thống cách mạng và quyền làm chủ, đoàn kết xây dựng chế độ mới, đứng lên bảo vệ nhà máy và thành phố Đà Lạt.

Danh mục: ,