THẺ CỬ TRI

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước (cm): Dài 14, rộng10.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Kỹ thuật chế tác: Công nghiệp.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, năm 1978.

Nội dung hiện vật

Ngày 30/4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Theo quyết định của Hội đồng bầu cử toàn quốc, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức vào ngày 25/4/1976. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân Việt Nam, trên 23 triệu cử tri trên cả nước đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.
Cuộc bầu cử được tiến hành nhanh, gọn và đạt kết quả tốt với tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,77%, trong đó miền Bắc đạt 99,36%, miền Nam là 98,59%. Cử tri đã lựa chọn và bầu 492 đại biểu Quốc hội.
Đây là tấm thẻ cử tri của ông K’Biêu, nguyên Chủ tịch xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông K’Biêu là người năng nổ, nhiệt tình, luôn giúp đỡ về vật chất, cung cấp lương thực, thực phẩm cho các cán bộ, chiến sỹ cách mạng tại xã Hòa Bắc.
Ngày 25/4/1976, ông K’Biêu được nhân dân xã Hòa Bắc tín nhiệm đề xuất ông bỏ lá phiếu đầu tiên bầu ra những người đại diện cho nhân dân. Ông K’ Biêu cảm thấy rất tự hào vì lần đầu tiên ông cầm lá phiếu, tự tay viết tên những người mình tín nhiệm để bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc Hội.

Danh mục: ,