THẺ ĐẠI BIỂU

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước (cm): Dài: 8; Rộng: 5,5.
– Kỹ thuật chế tác: In.
– Tình Trạng: Cũ, nguyên.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Khu 5, thị trấn B’Lao, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, năm 1981.

Nội dung hiện vật

Thẻ đại biểu của đồng chí Ma Bu (đồng chí Ma Bu là một trong mười đại biểu của tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, nhiệm kỳ 1976 – 1982), dùng để ra vào khu vực Đại hội. Thẻ Đại biểu này được cấp tại thủ đô Hà Nội, vào tháng 12/1975.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp từ ngày 14 – 20/12/1976, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.008 đảng viên thay mặt hơn 1,55 triệu đảng viên trong cả nước. Dự Đại hội có 29 đoàn đại biểu quốc tế. Đại hội IV của Đảng là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đưa cả nước tiến lên CNXH.
Đại hội đã vạch ra đường lối, chủ trương xuyên suốt giai đoạn này là thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, cải tạo XHCN, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội; đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH.

Danh mục: ,