XẺNG

– Chất liệu: Kim loại.
– Kích thước (cm): Dài 35, rộng 21.
– Kỹ thuật chế tác: Thủ công.
– Tình trạng: Cũ, oxy hóa.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Nông trường Hà Lâm II, vùng III, Bảo Lộc, Lâm Đồng, năm 1978.

Nội dung hiện vật

Tháng 10 năm 1977, thực hiện kế hoạch của Ty thủy lợi Lâm Đồng, Ban kinh tế mới Hà Sơn Bình đã giao cho Nông trường Hà Lâm II, vùng III, Bảo Lộc, Lâm Đồng 200 cái xẻng để làm thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Người dân đã dùng xẻng làm thủy lợi dẫn nước từ Suối Đạ Nha đến khu vực ruộng nước của Nông trường Hà Lâm II.

Danh mục: ,