Mảnh vàng

Chất liệu: Vàng
Kích thước: 2,6cm x 1,5cm x 0,02mm
Màu sắc: Vàng
Hình dạng: Hình chữ nhật
Kỹ thuật chế tác: Khắc miết
Nguồn gốc: Khai quật

Thông tin hiện vật

Hiện vật được khai quật trong lòng tháp kiến trúc 6A, Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên năm 2003.

Kiến trúc số 6A là kiến trúc đền thờ, được khai quật năm 2003. Kiến trúc 6A có bình đồ hình chữ nhật 9,35m x 6,60m, cửa chính quay về hướng đông, có dạng bẻ góc cân xứng giữa hai phần bắc và nam qua trục đông – tây. Toàn bộ kiến trúc được xây trên nền đá sa thạch bị phân hủy. Kiến trúc có dạng hai hình vuông lồng vào nhau. Chính giữa hình vuông bên trong có một trụ thiêng có kích thước 0,74m x 0,75m.

Lối lên xuống được xây hình bán nguyệt bằng gạch, đây chính là điểm riêng biệt so với các kiến trúc khác trong quần thể di tích Cát Tiên. Kiến trúc 6A không thấy đá dựng khung cửa hay đá lát lối lên xuống, các nhà khoa học tìm thấy dấu vết của các lỗ chân cột ở xung quanh tường móng kiến trúc 6A. Phía trên kiến trúc này có thể được làm bằng một loại vật liệu nhẹ, không có tường bao ở xung quanh, khác hẳn so với các kiến trúc khác tại di tích khảo cổ Cát Tiên.

Mảnh vàng được dát mỏng và khắc miết hình thần Vishnu.

Hiện vật cắt góc quanh mép, dưới tạo hình cong. Hiện vật khắc chạm thần Vishnu đang cưỡi chim thần Garuda. Tay phải thần Vishnu cầm một vật dài thẳng lên ngang đầu. Bên dưới là chim thần Garuda không rõ nét.

Thần Vishnu đang cưỡi trên chim thần Garuda. Thần có khuôn mặt tròn, mắt tròn. Tay phải đang cầm một một vật dài.

Thần Vishnu là một trong những vị thần tối cao của Ấn Độ giáo.

Đây là hiện vật thờ cúng, vị trí khai quật trong lòng trụ giới của kiến trúc 6A.