Mảnh vàng

Chất liệu: Vàng
Kích thước: 2,6cm x 3,2cm x 0,01mm
Màu sắc: Vàng
Hình dạng: Hình elip
Kỹ thuật chế tác: Dập nổi
Nguồn gốc: Khai quật

Thông tin hiện vật

Hiện vật được khai quật tại phế tích kiến trúc 1A, Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên năm 1996.
Phế tích kiến trúc này có bình đồ hình vuông 12m x 12m, cửa chính quay về hướng đông. Phế tích kiến trúc 1A có quy mô lớn, ở vị trí cao nhất trong toàn bộ quần thể di tích khảo cổ cát tiên, được xem là một ngôi đền chính của khu di tích.

Xung quanh đền tháp là sân rộng được lát gạch, mặt tường tháp phía trong, gạch được xếp đều và khít với nhau. Phía bên ngoài được xây theo lối giật cấp nhỏ dần lên cao, tạo cho ngôi tháp một thế đứng vững chãi. Tiền sảnh xếp đá và gạch, bậc tam cấp được lát phẳng bằng những tấm đá ghép dẫn lên cửa tháp.

Căn cứ trên những đặc điểm kiến trúc và hiện vật thu được các nhà khoa học đã đoán định niên đại của phế tích kiến trúc 1A vào khoảng thế kỷ VII – VIII sau công nguyên.

Mảnh vàng được dát mỏng và dập nổi hình hoa sen.

Hoa sen có hình elip. Hoa sen thể hiện cuống to mập ngắn, đài sen to, nhiều lớp cánh bao quanh, lớp trên thể hiện rõ ba cánh to mập vây quanh đài, lớp dưới sáu cánh hơi nghiêng, xung quanh đài nhiều mũi cánh nhọn nhú lên.

Trong Hindu giáo hoa sen là biểu tượng của sự tinh sạch và sung túc.

Đây là hiện vật thờ cúng, vị trí khai quật trong lòng kiến trúc 1A.