Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với BTLSVN và BTCMVN (nay là BTLSQG)

Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với BTLSVN và BTCMVN (nay là BTLSQG)

Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với BTLSVN và BTCMVN (nay là BTLSQG)

Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần (Trừ thứ Hai).

MUA VÉ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG KÝ THAM QUAN

Địa chỉ

Số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hướng dẫn tìm đường

Hiện vật- tư liệu